logo white 33

 

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 

Към Стационарен блок на ЦПЗ-Пловдив функционират следните отделения:


 • Отделение за неотложна психиатрична помощ за остро болни мъже с обществено опасно с висок риск поведение, нуждаещи се от висока степен на грижи
 • Отделение неотложна психиатрична помощ за остро болни жени с обществено опасно с висок риск поведение, нуждаещи се от висока степен на грижи
 • Отделение за лечение на остро болни мъже с ендогенни, екзогенни, органични психични разстройства и разстройства на личността
  • - Сектор за средно дългосрочно лечение, психосоциални интервенции и рехабилитация на мъже със социална дисфункция
 • Отделение за лечение на остро болни жени с ендогенни, екзогенни, органични психични разстройства и разстройства на личността
  • - Сектор за средно дългосрочно лечение, психосоциални интервенции и рехабилитация на жени със социална дисфункция
 • Отделение за лечение на болни с кризисни разстройства и зависими от алкохол и наркотици с Дневен Стационар
  • - Сектор за лечение на невротични разстройства с тежки кризисни състояния
  • - Сектор за средно и дългосрочно лечение и рехабилитация на зависими от алкохол лица и наркотични вещества
  • - Дневен Стационар (център) за рехабилитация, ресоциализация с ТТК
   •      - Сектор за Дневни грижи и рехабилитация, ресоциализация на лица с психични разстройства с трудотерапевтичен комплекс за трудова рехабилитация
   •      - Сектор за Дневни грижи, лечение и психотерапия на лица с невротични и личностови разстройства
 • Програма Дневни грижи за реабилитация на зависими от алкохол и наркотици
 
 

Отделението за лечение на невротични разстройства в състояние на криза, зависими от алкохол и наркотици лица с програма "Дневни грижи" и "Дневен стационар" за рехабилитация и ресоциализация на хронично психично болни осигурява програми от грижи за:


 • Пациенти с невротични разстройства, попаднали в ситуация на криза, при които е необходимо краткосрочно изолиране и медикаментозно лечение в защитена среда, близка до обичайното им ежедневие, с последващи психотерапия и социално подпомагане в домашни условия
 • Пациенти, зависими от алкохол и наркотици с краткосрочен медикаментозен курс на стационарно или амбулаторно лечение (дезинтоксикация) и последващи дългосрочни психотерапевтични групови и индивидуални сесии с цел възстановяване на социалното и семейно функциониране и постигане на добро психично здраве
 • Хронично психично болни лица, при които се цели адекватно активно и поддържащо медикаментозно лечение, трудотерапия и максимално добро семейно адаптиране чрез психотерапевтична работа и обучение в различни социални роли с оглед пълноценен живот в обществото
 
 

Отделенията за продължително лечение и възстановяване на психично болни мъже и жени имат следните функции:


 • Осигуряват медикаментозна терапия и психосоциална работа на лица с психични заболяния, нуждаещи се от по- продължително болнично лечение в близост до тяхната социална и семейна среда.
 • Обслужват пациенти с шизофренни и афективни психози, личностови разстройства, умствена изостаналост, органични мозъчни заболявания и др., при които се предлага лечение и рехабилитация, целящи преход от институцията към обичайния начин на живот в естествена среда.
 • Пациентите и техните близки получават семейно консултиране, психологична и социална подкрепа, обучения в умения за ежедневието и мотивация за провеждането на поддържаща терапия в амбулаторни условия.
 
     
     

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД