logo white 33

 

 

СПЕШЕН СЕКТОР

 

Дейности, осъществявани от Спешен Сектор с отделения за лечение на психично болни мъже и жени


Двете отделения извършват непрекъснато, безотказно и денонощно приемане, активно наблюдение и медикаментозно лечение на лица с остри психични разстройства, на пациенти с обострени хронични психични заболявания, на пациенти с придружаващи телесни заболявания и такива с органични мозъчни заболявания.

В отделенията се провежда лечение и освидетелстване на психично болни пациенти с високорисково поведение (самоубийствени и общественоопасни действия).

Отделенията осигуряват интензивно, 24 часово наблюдение и краткосрочно лечение по програми от грижи на пациенти с шизофренни и афективни разстройства, личностови разстройства в стадий на декомпенсация, умствена изостаналост с поведенчески отклонения, делирни състояния при зависими от алкохол пациенти, състояния на възбуда при органични мозъчни заболявания и др. В отделенията се провежда и психосоциална работа с цел възстановяване на психичното здраве и социалното функциониране.

 
     
     

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД