logo white 33

 

 

ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 

 

Началник отделение: д-р Надежда Порязова, тел. 0894 655 115
М. Сестри: 0894 655 112

 
 

 ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДЕТСКО- ЮНОШЕСКО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Началник отделение: д-р Васил Котетаров
За заявки и предварително записване: 0894655 121

 
 

Дейности, осъществявани от Отделение  “Дневен стационар”

  • Отделението осигурява мултидисциплинарно лечение на лица с психиатрични диагнози, при които е необходимо изолиране в защитена среда, близка до обичайното им ежедневие. Отделението функционира на принципа на “отворените врати” с дневен престой и ниска степен на зависимост от грижи. Предлагат се медикаментозно лечение, психотерапевтични интервенции и социално подпомагане в зависимост от конкретното състояние на пациентите. Извършва се активна рехабилитация и ресоциализация на лица с хронични психични разстройства, при които се цели адекватна реинтеграция в обществото. Към Отделението функционира  и Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия