logo white 33

 

 

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

 

В Диагностично-консулативен блок функционират следните приемно-диагностични кабинети:


 • Кабинет за спешна психиатрична и неотложна помощ
 • Кабинет за мобилна психиатрия за кризисни интервенции
 • Кабинет за деца с разстройство на поведението, обучението и лечение на психични разстройства в детска възраст
 • Кабинет за социално правни консултации, превенция на обществено опасно поведение и суицидопревенция
 • Кабинет за органични психични разстройства
 • Кабинет за лечение на Кризисни разстройства и наркомании
 • Субституираща Метадонова програма
 • Регионална информационна система за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за Здравето.
 
     
 

В Диагностично-консултативния блок се осъществяват следните дейности:


 • Безплатни и без направления от личен лекар амбулаторни прегледи на всички лица, обърнали се за психиатрична помощ
 • Спешни и неотложни консултации на хора с психични заболявания
 • Лечение по програми:
  • - "Активно лечение"
  • - "Поддържащо лечение"
  • - "Профилактика на самоубийствата и обществено опасното поведение"
  • - "Профилактика на самоубийствата и обществено опасното поведение"
  • - "Мобилна психиатрия"
  • - "Детско юношеска психиатрия"
  • - "Психологично консултиране"
  • - "Психологична подкрепа и съветване на близки на лица с психични заболявания"
  • - "Социално консултиране и подпомагане на лица с хронични психични разстройства"
  • - "Консултиране и амбулаторно лечение на лица със зависимости"
  • - "Субституиращо лечение с метадон на зависими от опиати лица"
  • - "Лечение и ресоциализация на лица с органични мозъчни заболявания и такива в напреднала възраст"
 • Профилактични прегледи и издаване на медицински документи за: работа с класифицирана информация, боравене с оръжие и взривоопасни вещества, брачна годност, осиновители и приемни семейства, работа, обучение, управление на МПС и др.
 • Изготвяне на медицински характеристики и протоколи за настаняване на лица в различни домове и заведения, предлагащи социални услуги
 • Психиатрично и психологично освидетелстване за нуждите на всички състави на ТЕЛК, НЕЛК, ТОЛЕК и ЦТОЛЕК
 • Осигуряване на временна неработоспособност на лица с психични разстройства и подготовка на всички необходими документи за определяне процент инвалидност от ТЕЛК на хората с психични заболявания
 • Психиатрично и психологично освидетелстване на лица с психични заболявания за нуждите на съда, следствието, прокуратурата и нотариата
 • Екипна оценка и лечение на деца и юноши, нуждаещи се от психиатрична и психологична помощ
 • Логопедични консултации и лечение на говорни дефекти при деца и възрастни
 • Консултативна помощ на заведенията за социални услуги за възрастни и деца, лишени от родителска грижа и лечебните заведения на територията на гр. Пловдив по договор
 • ЕЕГ диагностика на мозъка
 • Лабораторни изследвания на кръв и урина
 
     
     

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД