logo white 33

 

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

 

 

Болничната аптека в Центъра за Психично Здраве е разкрита още със създаването на лечебното заведение и осигурява лекарствени продукти, медицински изделия, превързочни материали и други консумативи и материали за хоспитализираните пациенти.

В болничната аптека се извършват дейности по получаване, съхранение, опаковане и предоставяне на лекарствени продукти на хоспитализираните пациенти. Основна цел на болничната аптека към Центъра за Психично Здраве е своевременното осигуряване на необходимото лекарство за всеки пациент, в точната форма и количество, по предписание.

Основен фактор за правилното функциониране на болничната аптека и подпомагане работата на фармацевтите е вградената информационна система, позволяваща следене и разпределяне на наличностите в аптеката, осигуряване на справочна информация и водене на отчетност.

Аптеката притежава лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря на изискванията на ЗКНВП.

 
 

 

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД