logo white 33

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

     
  Целта на Административно-стопански блок е да осигури ефективно управление на основните функции на Центъра за Психично Здраве. Състои се от следните струтури:  
 

Отдел Администрация

 • Ръководство
  • - Управител
  • - Главна медицинска сестра
 • Юрисконсулт
 • Финансово икономически отдел
  • - Главен счетоводител
  • - Счетоводител
 • Човешки ресурси, труд и работна заплата

Отдел Стопански Дейности

 • Техническо обслужване, снабдяване, складово стопанство, прехрана с кухненски блок и охрана на труда
  • - домакин
  • - поддръжка, огняр
  • - градинар
 • Автомобилен парк
 
     
     

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД