logo white 33

 

 

 

ЗВЕНО ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВА ТЕРАПИЯ

 

Светлана Желязкова - куртуртерапевт, тел. 0894 655 090