logo white 33

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 
  • МЪЖКО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Началник отделение: д-р Венелина Динчева: тел. 0894 655 109
М. Сестри: 0894 655 111

 
 
  • ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Началник отделение: Д-р Даниела Ковачева, тел. 0894 655 101
М. Сестри: 0894 655 114

  • ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАНИЧНИ И ХРОНИЧНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Началник отделение: д-р Милена Трендафилова, тел. 0894 655 078
М. Сестри: 0894 655122

 
 

Дейности, осъществявани от Отделения за  активно  лечение на  мъже и жени с тежки психични разстройства:

  • Двете отделения извършват непрекъснато, безотказно и денонощно /24 часово/ консултиране, приемане и наблюдение на лица с остри психични разстройства, на пациенти с обострени хронични психични заболявания и на пациенти със съпътстващи соматични заболявания. В отделенията се провежда лечение и освидетелстване на пациенти с високорисково поведение /суицини и общественоопасни действия/. Лечението се провежда чрез съвременни програми от грижи, съобразени със Стандарт “Психиатрия”. Програмите от грижи се осъществяват от високоспециализиран екип от психиатри, медицински сестри и психолози, които осигуряват адекватна терапия, 24 часово наблюдение, интензивно обгрижване и психологична подкрепа на всички пациенти. В отделенията за лечение на пациенти, нуждаещи се от висока и повишена степен на зависимост от грижи се извършва и електро конвулсивна терапия при показани за това състояния. Отделенията осигуряват и консултативна помощ при необходимост.

 
 

 Дейности, осъществявани от Отделение за активно лечение на лица с гранични и хронични психични разстройства:

Отделението осигуряват медикаментозна терапия на лица с овладян остър епизод на психично разстройство и на пациенти с хронични психични заболявания, нуждаещи се от по- продължително стационарно лечение в близост до обичайната им среда. Провежда се  ранна рехабилитация и ресоциализация  чрез комплексни програми от грижи, съгласно Стандарт “Психиатрия”, осъществявани от екипи от психиатър, психолог, социален работник и медицинска сестра. На пациентите, които се приемат в тези отделения се осигурява обслужване със средна степен на зависимост от грижи, предполагащо преход от институцията към обичайната семейна и социална среда. Близките и болните получават семейно консултиране и психологична подкрепа, обучения в умения за ежедневието и мотивация за поддържаща терапия, както и тренинг в различни социални роли.