logo white 33

 

 

Дейности, осъществявани от Детско отделение:

- Оценка и диагностика от мултидисциплинарен екип на здравните, образователни и рехабилитационни потребности на деца и юноши както и на техните родители.

- Осъществява специализирано психиатрично, психологично, логопедично лечение и специализирани грижи на деца и юноши с психични разтройства и психологични проблеми.

- Всички грижи са безплатни и планирани във времето и има за цел дългосрочно проследяване на проблемите при децата и юношите, както и подкрепа и обучение на техните родители.