logo white 33

 

 
Във връзка подписано допълнително споразумение към Договор № РД-13-133/14.09.2016 г. за БФП за проект: "Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция" по Програма BG 07 "Инициатива за обществено здраве", финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 за удължаване на срока за изпълнение на проекта, считано до 30.04.2017 г., Ви информираме, че настоящата презентация дава информация за степента на изпълнение на основните дейности към 31.08.2016 г.

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД