logo white 33

 

 

05.11.2015г. Информация за Проект по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“

Проект РД-13-133/14.09.2015г.

Проект РД-13-133/14.09.2015г. „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция“ по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014.

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД