logo white 33

 

 

Ръководството на ЦПЗ Пловдив ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. във връзка с т. 3.4. от Заповед № РД-117 от 19.01.2015г. на Министъра на Здравеопазването, обявява свободни длъжности за специализанти

   

14.09.2017г. 14:15ч.


Лекар, специализант по психиатрия - 2 места

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление до Ръководителя на базата за обучение
  • документ за самоличност
  • документ за придобита професионална специалност "Медицина"
  • удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС
 Документите следва да представите в срок до 14.10.2017г. на адрес:

гр. Пловдив, бул. "Пещерско Шосе" № 68,
в административната сграда, ет. 2, каб. 22, отдел "Човешки ресурси" от 08:00 до 16:00ч.

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД