logo white 33

 

 

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Ръководството на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 и чл.17, ал.1 от
Наредба № 1 от 22.01.2015г., обявява свободни длъжности за специализанти по „ПСИХИАТРИЯ“Лекар, специализант по психиатрия - 1/едно/ място

Може да заявите Вашия интерес, като представите следните документи:

             1.Заявление /свободен текст/, включващо мотивация за кандидатстване за длъжността.

  1. Копие от документ за завършено медицинско образование по специалност „ЛЕКАР“.
  2. Удостоверение за членство в БЛС – оригинал.
  3. CV /Автобиография/.
  4. Свидетелство за съдимост – оригинал.
  5. Медицинско свидетелство от личен лекар.

На кандидатите ще им бъдат предоставени следните документи:

  1. Длъжностна характеристика за длъжността.
  2. Конспект.

Документите следва да представите в срок до 29 февруари 2024 година включително на адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско Шосе" № 68, в административната сграда, ет. 2, кабинет 22, отдел "Човешки ресурси" от 07:30 до 15:00ч.

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД