logo white 33

 

 

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Ръководството на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 и чл.17, ал.1 от
Наредба № 1 от 22.01.2015г. във връзка с писмо на РЗИ – Пловдив изх.№14-490 от 14.03.2022 г., обявява свободни длъжности за специализанти по „ПСИХИАТРИЯ“ финансирани от държаватаЛекар, специализант по психиатрия - 2 /две/ места

Може да заявите Вашия интерес, като представите следните документи:

             1.Заявление /свободен текст/, включващо мотивация за кандидатстване за длъжността.

  1. Копие от документ за завършено медицинско образование по специалност „ЛЕКАР“.
  2. Удостоверение за членство в БЛС – оригинал.

Министърът на Здравеопазването ще издаде допълнителна заповед за местата за специализанти, финансирани от държавата в срок до 15.08.2022 г.

Документите следва да представите в срок до 10.04.2022 г. включително на адрес:
гр. Пловдив, бул. "Пещерско Шосе" № 68,
в административната сграда, ет. 2, кабинет 22, отдел "Човешки ресурси" от 07:30 до 15:30ч.

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД