logo white 33

 

 

Ръководството на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 и чл.17, ал.1 от
Наредба № 1 от 22.01.2015г. във връзка с т. 3.4. от Заповед № РД-01-144 от 04.02.2021г.
на Министъра на Здравеопазването, обявява свободни длъжности за специализантиЛекар, специализант по психиатрия - 1 /едно/ место

Необходими документи  за кандидатстване:

             1.Заявление за участие в конкурса /свободен текст/, включващо мотивация за кандидатстване за длъжността.

  1. Копие от документ за завършено медицинско образование по специалност „ЛЕКАР“.
  2. Удостоверение за членство в БЛС – оригинал.
  3. CV /Автобиография/.
  4. Свидетелство за съдимост – оригинал.
  5. Медицинско свидетелство.

Документите следва да представите в срок до 21.04.2021 г. включително на адрес:
гр. Пловдив, бул. "Пещерско Шосе" № 68,
в административната сграда, ет. 2, кабинет 22, отдел "Човешки ресурси" от 08:00 до 15:30ч.

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД