logo white 33

 

 

Ръководството на ЦПЗ Пловдив ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от
Наредба № 1 от 22.01.2015г. във връзка с т. 3.4. от Заповед № РД-117 от 19.01.2015г.
на Министъра на Здравеопазването, обявява свободни длъжности за специализанти

Лекар, специализант по психиатрия - 1 место

 

Необходими документи за кандидатстване:
    o заявление до Ръководителя на базата за обучение
    o документ за самоличност
    o документ за придобита професионална специалност "Медицина"
    o удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС

Документите следва да представите в срок до 06.12.2019 г. на адрес:
гр. Пловдив, бул. "Пещерско Шосе" № 68,
в административната сграда, ет. 2, каб. 22, отдел "Човешки ресурси" от 08:00 до 15:00ч.

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД