logo white 33

 

 
Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
1. Медицински документи НЕ изискващи преглед :         
1.1.Удостоверение - справка за деца и възрастни  1 брой            10.00    
1.2.Медицински документ - дубликат  1 брой  5.00    
1.3.Епикриза издадена от ПДЗ след 30-я ден на  изписването от лечеб. заведение  1 брой  5.00    
         
2.Медицински документи изискващи преглед :        
2.1.Удостоверение - справка и медицинско свидетелство на невъоръжена охрана ,        
работа в стратегически обект , работа в Министерство на образованието ,        
 Министерство на отбраната и МВР , Министерство на правосъдието ,    осиновяване   1 брой  40.00    
2.2.Удостоверение - справка и медицинско свидетелство за лично и ловно         
 оръжие и въоръжена охрана , работа с взривни материали и пиротехника  1 брой  40.00    
2.3. Медицинско свидетелство за брак  1 брой  25.00    
2.4.Удостоверение - справка и медицинско свидетелство за работа с класифицирана инфорвация по искане на институции ,          
съгласно чл.40 ,ал.1 от ЗЗКИ  1 брой  40.00    
2.5.Свидетелство за проведено специализирано медицинско и психологично изследване за работа с класифицирана информация по Наредба № 6 /2003г. 1 брой  50.00    
2.6.Медицински документ за Нотариус /медицинси преглед , при необходимост и психологично изследване  / 1 брой  40.00    
2.7.Медицински документи за настаняване в ДСГ / защитено и наблюдавано жилеще , дом за възрастни хора , почивни станции и др. подр. / на психично здрави лица . 1 брой  30.00    
2.8.Етапна епикриза за ТОЛЕК издавана от ЛКК при ПДЗ на пациенти които не са регистрирани в Информационната система на "ЦПЗ Пловдив " ЕООД 1 брой  10.00    
2.9.Издаване на удостоверения за управление на акумулаторна количка  1 брой  10.00    
         
3. Други медицински услуги :        
3.1.Психологично изследване по искане на ТЕЛК за лиица без регистрирано в       " ЦПЗ Пловдив " ЕООД  психично заболяване , както и за лица извън област Пловдив   1 брой  20.00    
3.2. Домашно посещение -  преглед за  издаване на медицински документи за настаняване в ДСГ  / характеристика и протокол от  ЛКК  /    за ТЕЛК / етапна епикриза , психологично изследване , консултативен преглед /  . За домашно посещение - преглед  за издаване  на издаване на медицински документи е НЕОБХОДИМО осигуряване на ЛИЧЕН ТРАНСПОРТ за медицинските лица , които ще осъществят прегледа в дома на пациента . 1 брой  40.00    
3.3 Платен преглед от специалист психиатър  по избор на гражданите  1 брой  30.00    
3.4.Първична логопедична консултация по желание на пациент  1 брой  30.00    
3.5. Логопедичен терапевтичен час  по желание на пациент /тка :                                                                  - за деца до 6 години 30-35 мин . 1 брой  20.00    
  - за възрастни 45-60 мин . 1 брой  25.00    
3.6. Издаване на документ за ресурсно подпомагане от ДЮК :        
3.6.1. за деца от област Пловдив 1 брой  10.00    
3.6.2. за деца извън област Пловдив  1 брой  20.00    
3.7 Издаване на документи за ТЕЛК на деца до 18 г.  извън област Пловдив 1брой  20.00    
3.8.Психиатричен преглед по желание на пациент извън област Пловдив  1брой  40.00    
3.9. Психо - терапевтична сесия с клиничен психолог по желание на пациента         
3.9.1. първична 1брой  20.00    
3.9.2. вторична  1брой  20.00    
3.10. Манипулации -Есперал и други подобни манипулации,свързани с        
профилактика на зависимости 1брой             25.00