logo white 33

 

 

Услуга

Необходими документи и ред на извършване

Срокове

Такси

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК

   

без заплащане

Издаване на дубликат на болничен лист

   

без заплащане

Удостоверение/справка и медицинско свидетелство за невъоръжена охрана, работа в стратегически обект, осиновяване, работа в МОН, Министерство на отбраната и МВР, Министерство на правосъдието

След извършен преглед и документ за самоличност

незабавно

25,00 лв.

Удостоверение/справка и медицинско свидетелство за лично и ловно оръжие въоръжена охрана, работа с взривни материали и пиротехника

След извършен преглед и документ за самоличност

незабавно

25,00 лв.

Медицинско свидетелство за брак

След извършен преглед и документи за самоличност

незабавно

12,00 лв.

Удостоверение/справка и медицинско свидетелство за работа с класифицирана информация по искане на институции, съгл. чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ

След извършен преглед и документ за самоличност

незабавно

25,00 лв.

Свидетелство за проведено специализирано медицинско и психологическо изследване за работа с класифицирана информация по Наредба № 6

След извършен преглед

3 дни

36,00 лв.

Медицински документ за нотариус

След извършен преглед и документ за самоличност

незабавно

25,00 лв.

Медицински документ за настаняване в ДСГ на психично здрави лица

След извършен преглед, документ за самоличност, медицинска документация

незабавно

25,00 лв.

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент в друго лечебно заведение за пациенти от регистъра на ЦПЗ – Пловдив ЕООД и пациенти с ТЕЛК

След извършен преглед и документ за самоличност

незабавно

без заплащане

Изготвяне на етапна епикриза за ТОЛЕК издавана от ЛКК на пациенти, които не са регистрирани в информационната система на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

След извършен преглед с документ за самоличност

Понеделник

Четвъртък

5,00 лв.

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент

ИЗ

до 30 дена от изписването

След 30-тия ден

без заплащане

5,00 лв.

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Писмо или друг документ от институция, изискваща информацията

до 1 работен ден от получаване на искането

без заплащане

Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет

Документ за самоличност

незабавно

5,00 лв.

Издаване на удостоверение за управление на акумулаторна количка

След извършен преглед, представяне на документ за самоличност и решение на ТЕЛК

незабавно

5,00 лв.