logo white 33

 

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ

 

 

Център за Психично Здраве ЕООД - гр. Пловдив е специализирано лечебно заведение,
което има предмет на дейност:


  • Активно издирване, диагностициране и амбулаторно проследяване на възрастни и деца с психични заболявания
  • Лечение, рехабилитация и ресоциализация на болни с остри и хронични психични разстройства
  • Здравно-просветна дейност (промоция и профилактика на психично здраве)
  • Експертна оценка на временна и трайна неработоспособност
  • Настаняване на лечение по Закона за здравето и НПК на пациенти с високорисково и обществено опасно поведение
  • Психологично и социално- правно консултиране на лица с психични разстройства и техните близки
  • Логопедично консултиране и лечение на деца и възрастни с говорни проблеми
  • Осигуряване на медико-консултативна дейност за лечебните заведения в областта и за домовете за социални грижи
  • Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура
  • Научна и учебна дейност
 
 


Центърът разполага с квалифицирани психиатри, медицински сестри, психолози, социални работници и логопед. Прегледите и лечението са безплатни, независимо от взаимоосигурителния статус на гражданите, без направление от личен лекар. Достъпът за консултации и приемане е непрекъснат, денонощен. Диспансеризацията не е задължителна и се осъществява само с информираното съгласие на пациентите, с изключение на случаите, предвидени по закон.

Създаден е регулиран часови прием, за който пациентите могат да бъдат предварително записвани на тел. 032/ 642 376.

Управител е д-р Мариана Господинова.

 
     

СТРУКТУРА

 

ИСТОРИЯ

 

 

"Център за Психично Здраве" ЕООД гр. Пловдив е основан като Психо-Неврологичен Диспансер с един консултативен кабинет през октомври 1952г. на територията на днешния Медицински Университет гр. Пловдив от проф. Йончев, проф. Ташев, доц. Джелдети и д-р Молдованска.

През 1956г. тогавашният Психиатричен Диспансер се обособява като самостоятелно здравно заведение и се премества в собствена сграда на бул. "Руски" № 86. Организирани са няколко специализирани кабинета и се открива стационар с 65 легла.

През периода 1956-1971г. леглата в стационарите се увеличават на 103, а консултативните кабинети стават 8.

През 1979г. към стационарите се откриват още две структури - "Дневен Стационар с Трудово-Терапевтична Работилница" и "Отделение за Лечение на Невротични Разстройства".

През 1985г. легловата база нараства на 340, консултативните кабинети стават 16 на брой, създават се и специализирани такива - детски, геронто-психиатричен, за лечение на зависимости.

През 2000г. Психиатричният Диспансер се преобразува в Областен Диспансер за Психични Заболявания със Стационар". Базата се разширява и обновява и през 2004г. цялото лечебно заведение се премества на територията на бул. "Пещерско шосе" № 68.

Днес здравното заведение функционира като модерен Център за Психично Здраве със спешен сектор за лечение на остро болни мъже и жени, отделения за продължително лечение и рехабилитация, отделение за лечение на кризисни състояния, дневен център и зависимости с обща болнична база от 290 легла, със съвременни консултативни кабинети по различните профилни дейности в психиатрията.

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВИ

ПРОЕКТИ

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД