История:

Център за психично здраве е основан като Психо-неврологичен диспансер с един консултативен кабинет през октомври 1952г. на територията на днешния Медицински университет гр. Пловдив от проф. Йончев, проф. Ташев, доц. Джелдети и д-р Молдованска.

През 1956г. тогавашния Психиатричен диспансер се обособява като самостоятелно здравно заведение и се премества в собствена сграда на бул. "Руски" № 86. Организирани са няколко специализирани кабинета и се открива стационар с 65 легла.

През периода 1956-1971г. леглата в стационарите се увеличават на 103, а консултативните кабинети стават 8.

През 1979г. към стационарите се откриват още две структури- "Дневен стационар с трудово- терапевтична работилница" и "Отделение за лечение на невротични разстройства".

През 1985г. легловата база нараства на 340, консултативните кабинети стават 16 на брой, създават се и специализирани такива- детски, геронто-психиатричен, за лечение на зависимости.

През 2000г. Психиатричният диспансер се преобразува в Областен диспансер за психични заболявания със стационар". Базата се разширява и обновява и през 2004г. цялото лечебно заведение се премества на територията на бул. "Пещерско шосе" № 68.

Днес здравното заведение функционира като модерен Център за психично здраве със спешен сектор за лечение на остро болни мъже и жени, отделения за продължително лечение и рехабилитация, отделение за лечение на кризисни състояния, дневен център и зависимости с обща болнична база от 290 легла, със съвременни консултативни кабинети по различните профилни дейности в психиатрията.

Мисия и цели:

 • Център за психично здраве ЕООД гр. Пловдив е специализирано лечебно заведение, което има предмет на дейност:
 • Активно издирване, диагностициране и амбулаторно проследяване на възрастни и деца с психични заболявания;
 • Лечение, рехабилитация и ресоциализация на болни с остри и хронични психични разстройства;
 • Здравно- просветна дейност /промоция и профилактика на психично здраве/;
 • Експертна оценка на временна и трайна неработоспособност;
 • Настаняване на лечение по Закона за здравето и НПК на пациенти с високорисково и обществено опасно поведение;
 • Психологично и социално- правно консултиране на лица с психични разстройства и техните близки;
 • Логопедично консултиране и лечение на деца и възрастни с говорни проблеми;
 • Осигуряване на медико- консултативна дейност за лечебните заведения в областта и за домовете за социални грижи;
 • Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура;
 • Научна и учебна дейност;

Структура:

Център за психично здраве ЕООД гр. Пловдив осигурява извънболнично и болнично лечение на лица с психични заболявания над 3 годишна възраст.

Обслужва пациенти от населените места на област Пловдив, нуждаещи се от консултация, лечение, подпомагане и възстановяване на тяхното психично здраве.

Център за психично здраве гр. Пловдив разполага със следните структурни звена:

1. Диагностично- консултативен блок;

2. Стационарен блок;

 • спешен сектор с отделения за лечение на психично болни мъже и жени;
 • отделения за продължително лечение и възстановяване на психично болни мъже и жени;
 • отделение за лечение на невротични разстройства в състояние на криза, зависими от алкохол с Програма "Дневни грижи" и Дневен стационар за рехабилитация и ресоциализация на хронични психични заболявания;

3. Административно стопански блок;

4. Аптека;

5. Лаборатория за ЕЕГ диагностика на мозъка;

6. Клинична лаборатория;